• Opdrachtgevers evalueerden onze begeleiding onder meer als volgt
  • "9 op 10. Duidelijke afspraken en ook een verstaanbare uitleg. En het geduld voor eens iets twee keer uit te leggen."
  • "Er zijn verschillende punten aangehaald waar we moesten aan bijsturen en we reeds in de loop van het advies verbetering merkten."
  • "Het is zeker zeer interessant voor eens een andere kijk op je firma te krijgen en te kunnen genieten van ideeën van iemand ook met kennis van zaken."
  • "Jos heeft ons zeer goed begeleid bij het structureren van het nieuwe opzet. Alles ligt klaar voor een (door)start."
  • "De adviesverlening geeft een beter zicht op de reële situatie. Geeft een gevoel van rust."
  • "9/10"
  • "Externe begeleiding is een noodzakelijke aanvulling voor een manager die zonder specifieke opleiding tot in de functie is gegroeid."
  • "Het werk dat geleverd werd was top."
  • "Beschikbaarheid, deskundigheid, ondersteuning, opvolging, houding, flexibiliteit, geleverd resultaat en respecteren van de timing door en van de expert : zéér goed!"
 • Jos Spilstijns is erkend coach door Innotek vzw (Geel) en werkt als vrijwilliger voor DYZO (hulp aan ondernemers en zelfstandigen in moeilijkheden)