Jos Spilstijns verleent advies aan zelfstandigen en aan KMO's. Niet vanuit de theorie, maar wel vanuit een jarenlang opgebouwde ervaring. Over strategische uitdagingen, maar eveneens inzichten en handvaten voor een praktische versnelling en verbetering van de bedrijfsprocessen.

We vertrekken daarbij steeds van een foto van de actuele werking van de onderneming en analyseren met de bedrijfsleider/-eigenaar naar welk niveau in de toekomst gestreefd wordt. Eens dit pad gekend is voor de specifieke problemen, wordt een plan van aanpak vastgelegd, met richtingaanwijzers en mijlpalen.

In onze begeleiding en advisering zijn wij vooral een luisterend oor, en proberen we ons daarbij in te leven in de bekommernissen van de zaakvoerder. Vanuit deze ingesteldheid zoeken we dan samen naar een haalbare oplossing die een structurele verbetering moet bieden. 

De portfolio van ons advies is breed, maar focust zich vooral op KMO's en zelfstandigen die in de bouw- en vastgoedwereld actief zijn.

Ab Experientia is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille waardoor de KMO of zelfstandige die op onze diensten beroep doet een subsidie kan krijgen ten bedrage van 40%. (Erkenningsnummer DV.A219791)